xinfoall
头像
一等兵
 • 一等兵
 • 315
 • 0
 • 117
 • 0
 • @2020-03-21
发表于:2022-05-07 20:33|只看TA
字体大小:T|T

多谢建议!也是这么想的。只是网上看到有人诵地藏经会有一些有点儿害怕的感应。我身体比较弱,也很敏感,有点儿concern。


mimi01 发表于 2022-04-28 02:24

最开始可以白天读,熟悉一些之后就不会在意了。我最开始时也有些犹豫,现在已经读诵69.5部了。

0
Advertisement
假名字
头像
版主
 • 版主
 • 3033
 • 3
 • 4505
 • 5
 • @2010-06-03
发表于:2022-05-10 02:49|只看TA
字体大小:T|T

回复 15楼莫执的帖子

现实中确实会这样,因为大家都着相啊,就是执着于外相。

在庙里修行确实好,但是太执着就不行了。

您看西游记里的小雷音寺那段唐僧被假庙假佛骗了,其实就是告诫咱们不要执着于寺庙和佛像之相。

我前几年发的西游记的帖子差点烂尾了,多谢提醒。

0
Advertisement
假名字
头像
版主
 • 版主
 • 3033
 • 3
 • 4505
 • 5
 • @2010-06-03
发表于:2022-05-10 02:52|只看TA
字体大小:T|T

回复 16楼莫执的帖子

慧可见达摩,乞与安心法。

慧可曰:诸佛法印,可得闻乎?

达摩曰:诸佛法印,匪从人得。

慧可曰:我心未宁,乞师与安。

达摩曰:将心来与汝安!

慧可良久曰:觅心了不可得。

达摩曰:我与汝安心竟。

慧可大悟。

0
假名字
头像
版主
 • 版主
 • 3033
 • 3
 • 4505
 • 5
 • @2010-06-03
发表于:2022-05-10 02:55|只看TA
字体大小:T|T

嗯嗯!谢谢呢!一定会去看的!YouTube那天给我推送了南怀瑾老先生的一个纪录片,还有梦参长老的一个纪录片,我表达不好,看的让人心疼又钦佩他们。


mimi01 发表于 2022-05-06 12:46

梦参长老很了不起。无缘无故被关了几十年,没有怨恨心,没有退专心,几人能做到呢

不过,这种心态才能坚持过来,否则几十年的怨恨心会让人早就病死了。

老和尚有佛法的智慧才能现在做人天师表。

0
Advertisement
假名字
头像
版主
 • 版主
 • 3033
 • 3
 • 4505
 • 5
 • @2010-06-03
发表于:2022-05-10 02:59|只看TA
字体大小:T|T

嗯嗯,已经开始读《地藏经》了,我读的很慢,每天平均1-2品。暂时好像没什么。很奇怪,偶尔会觉得后脑勺和后背热,我想是不是跪得久了的缘故。我愚笨,即使读这么少,还是挺慢的。


mimi01 发表于 2022-05-06 12:48

凡所有相,皆是虚妄,若见诸相非相,即见如来。

读经也是禅定的一种,身心投入经卷,自然有禅定的功德和一些体验,比如身体发热,这就是“暖相”。

无论啥相,来了就来,不理它,不来也不求。


能诚心修行,是大智慧啊。

0
Advertisement

回复贴子