LKJ
头像
少尉
 • 少尉
 • 1763
 • 2
 • 1773
 • 0
 • @2014-08-12
发表于:2022-08-16 15:40|只看TA
字体大小:T|T

很漂亮啊!


0
Advertisement
colormdy
头像
少校
 • 少校
 • 3045
 • 3
 • 3774
 • 0
 • @2014-05-09
发表于:2022-08-16 15:46|只看TA
字体大小:T|T

很像谷爱凌

0
Advertisement
kkkv
头像
大校
 • 大校
 • 7067
 • 8
 • 7081
 • 0
 • @2007-09-20
发表于:2022-08-16 15:48|只看TA
字体大小:T|T

还是TJ毕业的,妥妥的学霸啊

0
lllyyy
头像
一等兵
 • 一等兵
 • 571
 • 0
 • 617
 • 0
 • @2005-09-12
发表于:2022-08-16 16:38|只看TA
字体大小:T|T

顶!赞又美丽又学霸的娃!
0
Advertisement
ecnanif
头像
大校
 • 大校
 • 12585
 • 14
 • 13467
 • 0
 • @2009-10-13
发表于:2022-08-16 17:01|只看TA
字体大小:T|T

我们说什么没用,关键是她自己认同不认同自己是华裔,自己说不说中文。。。


南开阿飞 发表于 2022-08-16 12:01

不管她自己认同不认同,反正别人看她是亚裔,对亚裔的认可。

3
chunxiaqiu
头像
下士
 • 下士
 • 775
 • 0
 • 890
 • 0
 • @2015-02-06
发表于:2022-08-16 17:15|只看TA
字体大小:T|T

赞一个

0
waterlilyinfebruary2
头像
大校
 • 大校
 • 7691
 • 9
 • 8220
 • 0
 • @2009-03-24
发表于:2022-08-16 17:23|只看TA
字体大小:T|T

整个一白人。Nilaozi 发表于 2022-08-16 11:51

沒用啊, 白人不覺得她是白人啊!

1
ADLL
头像
中士
 • 中士
 • 1004
 • 1
 • 1005
 • 0
 • @2021-03-26
发表于:2022-08-16 17:33|只看TA
字体大小:T|T

yuck

0
Advertisement
sugeeamimi15
头像
上尉
 • 上尉
 • 2630
 • 3
 • 2701
 • 0
 • @2015-05-15
发表于:2022-08-16 18:57|只看TA
字体大小:T|T

看linkedin头像是混血的感觉

0
shoeholic
头像
大校
 • 大校
 • 26188
 • 32
 • 25866
 • 0
 • @2012-04-28
发表于:2022-08-16 19:06|只看TA
字体大小:T|T

Nice! 👍

0
Advertisement

回复贴子